Nationaalpark Weerribben, Kalenberg en Ossenzijl

Het Nationaal Park de Weerribben is een uniek stukje natuur dat deel uitmaakt van het natuurgebied de weerribben en Wieden.Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel is een oase van ruimte en rust. Je vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen.
Zeldzame dieren als de otter en de zwarte stern voelen zich thuis in de natte natuur van De Wieden. Vanaf de observatieplekken in het gebied kun je allerlei soorten vogels zien, zoals de aalscholver en zilverreiger. Op de hooilanden groeien planten met kleurrijke bloemen, zoals de dotterbloem en ratelaar. Uniek is het zeldzame trilveen. In het hart van het natuurgebied ligt het plaatsje Kalenberg, met alle huizen aan beide oevers van de Kalenbergergracht. Aan de Westrand ligt het plaatsje Ossenzijl met zijn opvallende ophaalbrug.